NL/D: steen 229 - 193
In het vorige deel eindigde ik bij grenssteen 232. De daarop volgende grensstenen aan de Nieuwstraat zijn opgeruimd. De eerstvolgende grenssteen die er weer staat is 229-C, midden op de rotonde. De stenen 205 en 204 zijn dubbel uitgevoerd. De Duitse 204 is helaas zijn kop verloren, zoals al een beetje te verwachten viel. Steen 203-B is ook al oud. Tot ca. 1980 was dit steen 203-A, het oude nummer staat er nog in gegraveerd. Hier zat tot enkele jaren geleden een nertsenfokkerij, dat verklaart het vele prikkeldraad. Steen 202 is weer dubbel uitgevoerd. Deze steen had voorheen een stekelig dakje, maar blijkbaar is men iets minder bang geworden voor pottenkijkers.
Steen 201-A zit maar als één punt in mijn database, daarom vergeet ik helemaal te kijken of de Duitse versie er nog staat. Het is een behoorlijk modderig pad naar beneden. Beneden aan de beek staan stenen aan weerszijden van het water. De steen aan de Duitse zijde wordt vergezeld door een veel oudere Adlerstein. Deze stenen markeerden ooit de grens van Aachen. Vanaf hier vormt de beek de grens. Het is een kilometer of twee lopen naar Lemiers, waar ik mijn wandeling voor vandaag afsluit. Op 13 mei 2023 ga ik verder met het laatste stukje en start ik weer bij de Selzerbeek. Paal 197 staat beneden aan het talud, op beekniveau. Zo bereik ik het drielandenpunt. Vlak voor het eigenlijke drielandenpunt staat het symbolische drielandenpunt inclusief een verwijzing naar dat dit de hoogste berg van Nederland is. De linkse paal is voorzien van het nummer 193. De paal op het eigenlijke drielandenpunt is voorzien van een plaatje met nummer 193, aan de achterkant is hij genummerd met nummer 1032: het nummer van de nieuwe Belgisch-Duitse grens. Op het drielandenpunt kwamen door de tijd heen (maar nooit tegelijk) vijf verschillende grenzen bij elkaar. Nu nog de grens tussen Nederland en België, de grens tussen België en Duitsland en de twee grenzen van Moresnet, het neutrale gebied dat ooit tussen de Nederlanden en Pruisen lag. Na Moresnet ging de Nederlands-Pruisische grens verder tot aan grenspaal 1 in Schengen.