NL/Pruisen: 51 - 1
De eerste grensstenen van de oorspronkelijke grens tussen de Nederlanden en Pruisen staan op het gedeelte dat tegenwoordig de grens tussen Luxemburg en Duitsland is.
Ik bezocht het drielandenpunt in Schengen al in 2013. Grenspaal 1 staat hier echter niet meer.
Grenspaal 1 zou een kilometer of 5 noordelijker moeten staan, maar is mogelijk verdwenen.
Deze grens staat hoog op mijn verlanglijst. De grens volgt grotendeels de Moezel, Sûre en Our tot aan het drielandenpunt bij Ouren, waar de oude Pruisische grens verder gaat richting Gouvy en de "nieuwe" Belgisch-Duitse grens verder gaat richting Vaals.