L/F: 1-48
De grens tussen Luxemburg en Frankrijk kent twee nummeringen.
De eerste nummering loopt van het huidige drielandenpunt nabij Rodange tot een punt onder Differdange.

De grens is gemarkeerd met kleine gele steentjes. Op het drielandenpunt is zo'n steen niet te vinden. Daar staat alleen een duo gietijzeren palen van de Belgisch-Luxemburgse grens, die weliswaar ook genummerd zijn met nummer 1.

Op 13 augustus 2023 bezoeken we de Train 1900 en de Minièresbunn in de zuidwesthoek van Luxemburg. De Minièresbunn brengt ons door een oude mijnspoortunnel naar het dorpje Lasauvage, waar we vier uur te besteden hebben. Ik snoep meteen wat van de tijd van mijn reisgezellen af door op zoek te gaan naar de grenssteen in het talud van de mijnspoorbaan. Hier staat grenssteen 25-A. Op het volgende stukje kan ik alleen steen 25-C vinden. Er moeten nog een aantal tussenstenen zijn. De grens loopt hier direct naast een hoge oude spoorbrug, waar ik ook nog een stukje over kan wandelen. Waar de grens de hoek om gaat moet steen 26 staan, maar die heb ik niet kunnen vinden. Wat verder naar het zuiden staat steen 27, momenteel achter aan hek. Daar vlakbij staat steen 27-A, al moet je een stukje omlopen om op het hoger gelegen fietspad te komen. 27-B staat weer maar een klein stukje verderop, aan de achterkant van het terras van een brasserie. Enkele meters verderop zou steen 27-C moeten staan, die kan ik weer niet vinden. De grens gaat hier in een hoek om het café heen. De grens loopt hier wat chaotisch, kruist de beek meermaals en loopt recht door een park heen. Steen 27-K kan ik niet vinden. Het is hier behoorlijk begroeid met brandnetels en bramen. Steen 28 zit met zijn kop gelijk aan de berm. 28-A blijft voor mij verborgen, maar 28-B en 28-C staan duidelijk aan weerszijden van een bruggetje over de beek. Tot slot passeren we steen 28-D op onze wandeling. Die staat verrassend ver aan de Luxemburgse kant van de beek.
Van deze reeks kwam ik op 28 april 2023 de laatste twee stenen al tegen onderweg naar het voormalige drielandenpunt Frankrijk/Luxemburg/Duitsland.
Na steen 48-D begint een nieuwe reeks.