Homepage - Sitemap - Disclaimer

De kleine lettertjes:
De websites marstecas.nl, stratumsenootjes.nl en cachemee.nl alsmede alle andere onderdelen van onze website zoals beschreven in de sitemap zijn gecreŽrd door de creatieve geest van Martijn van der Putten en worden door bovengenoemde zo accuraat mogelijk bijgewerkt en actueel gehouden voor zover mogelijk.
Bij deze moeilijke taak word de beheerder op diverse manieren gesteund en bijgestaan door verschillende personen, over het algemeen familieleden zoals Yvette en Casper.
Geen van bovenstaande personen kan verantwoordelijk gesteld worden bij psychische en/of lichamelijk schade veroorzaakt door het lezen van welk onderdeel van onze website dan ook.
Hoofdpijn door het lezen van kleine bruine lettertjes op een knalgele achtergrond is mogelijk en valt onder het kopje "lichamelijke schade", het lezen van onze website geschied geheel op eigen risico.
Verouderde of onjuiste informatie op welk deel van de website dan ook is mogelijk en helaas heeft de hoofdverantwoordelijke hiervoor niet altijd evenveel tijd gezien de vele bezigheden waar zijn leven uit bestaat. U kunt derhalve geen rechten ontlenen aan de inhoud van onze website.
Het lezen van deze disclaimer en het bezoeken van deze site zijn activiteiten die door mij zeer worden gewaardeerd. Hoewel wij precies na kunnen gaan wat uw ip-adres is als u deze pagina leest, zullen wij deze gegevens nergens opslaan en niet aan derden doorgeven.
Deze website maakt geen gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Mocht het geval zich echter voordoen dat u cookies wil schenken aan de beheerder van de website, dan is dat uiteraard mogelijk. De beheerder is student (onder voorbehoud, het is goed mogelijk dat de beheerder tegen de tijd dat u dit leest niet langer student is) en elke vorm van eten is welkom. De beheerder lust ook bier.
Een financiŽle bijdrage voor het in stand houden van deze disclaimer is daarnaast uiteraard van harte welkom, neemt u daarvoor gerust contact op met ons.
De naam van deze website is geen officieel geregistreerde naam en kan door iedereen achteloos gekopieerd worden, al is het sterk de vraag wat derden daar mee opschieten. De herkomst van de naam marstecas is geheim en zal nergens op deze website verklaard worden.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Dank voor uw aandacht.